Задания для практических и лекционных занятий

Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Олександр Довженко. Зачарована Десна

Усний відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм). Культура ораторського мовлення. Основні ознаки мовної культури промовця

«Фонетика. Орфоепія. Літературний процес другої половини ХХ ст. (загальний огляд)»

Орфографія. Лексикологія. Будова слова. Морфологія. Основні орфограми. Григір Тютюнник.